การจัดเรียงของรูขุมขนภายใน

โครงสร้างกล้องจุลทรรศน์ทีมพบว่าขนาดและการจัดเรียงของรูขุมขนภายในและวิธีการที่คุณสมบัติเหล่านั้นมีผลต่อการที่น้ำภายในเจลเคลื่อนที่ไปมาระหว่างรูขุมขนเพื่อตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนทำให้การตอบสนองของระบบทั้งหมดเลือกอย่างมาก ทั้งเสียงสูงสุดและต่ำสุดที่เข้ามาในหูนั้นจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากการขยายเสียงที่เกิดจากเยื่อหุ้มชั้นนอก

ในขณะที่ความถี่กลางจะถูกขยายให้มากขึ้นมันถูกต้องแล้วที่จะรับสัญญาณที่คุณต้องการโครงสร้างของเยื่อหุ้มชั้นนอกดูเหมือนแข็ง แต่ทำตัวเหมือนของเหลวซึ่งสมเหตุสมผลเนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบด้วยของเหลว สิ่งที่เราค้นพบก็คือเยื่อหุ้มชั้นนอกมีความแข็งน้อยกว่าที่เราคิด การค้นพบที่สำคัญซึ่งเขาบอกว่าทีมไม่ได้คาดการณ์ไว้ก็คือ สำหรับความถี่กลางโครงสร้างจะเคลื่อนที่เป็นของเหลว แต่สำหรับความถี่สูงและต่ำมันมีพฤติกรรมเป็นของแข็งเท่านั้น