การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนบางคนเพื่อหลีกเลี่ยงโรค

การปรับปรุงที่สำคัญเมื่อเทียบกับปีพ. ศ. 2560 ซึ่งมีผู้ป่วยโรค fasciitis 254 คนหรือมีอัตราการป่วย 48.32 คนต่อประชากร 100,000 คน อัตราการติดเชื้อลดลงในเขต 6 อำเภอของจังหวัดสุรพงษ์กล่าวว่ามีความตระหนักถึงโรคและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนบางคนเพื่อหลีกเลี่ยงโรค นายณรงค์ฤทธิ์ชาญสานักวิจัยทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแห่งประเทศไทยประจำพื้นที่ตำบลนาดิอำเภอสุวรรณคารา

แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันดีว่าโรค fasciitis ที่เน่าเปื่อยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่เราคาดว่าผิวสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีกำจัดวัชพืชที่มีความเข้มข้นสูงในน้ำและดินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุน “นายณรงค์ฤทธิ์กล่าว แต่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่และความชุกของโรคลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วหัวหน้าแผนกสาธารณสุขหนองบัวลำภูดร. สุรพงษ์ผดุงเวียงกล่าวว่า การปรับปรุงล่าสุดพบว่าผู้ป่วย 142 รายมีโรคการกินเนื้อตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคมซึ่งมีอัตราการแพร่หลาย 27.01 คนต่อประชากร 100,000 คน จากจำนวนดังกล่าวจำนวนผู้ป่วยรายปีทั้งหมดไม่ควรเกิน 170 รายในจังหวัดสุรพงษ์เพิ่ม